Acceptans för reformer kring grön ekonomi

Svenskt utvecklingssamarbete ska, enligt regeringsbeslut, stödja en omställning mot en fossilfri ekonomisk utveckling, byggd på en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi med giftfria flöden. För att uppnå detta ger Sverige stora stöd till den Gröna Klimatfonden, FN-organisationer utvecklingsbanker och en rad initiativ på global, regional och nationell nivå. Men vad anser befolkningar i samarbetsländer?

Samtidigt som samhällens acceptans för grön omställning har studerats noga i OECD-länder finns det fortfarande väldigt lite kunskap om dessa frågor i låg- och medelinkomstländer. Klimatinvesteringar och reformer inom miljöområdet kommer sannolikt att misslyckas om acceptansen är låg.

Denna studie kommer att använda sig av enkäter för att kartlägga hur hög acceptansen för denna typ av reformer är i en grupp Östafrikanska länder.

Författare:
Daniel Slunge, forskare i miljöekonomi och föreståndare för nätverket miljö för utveckling, Göteborgs Universitet

Niklas Harring, docent, forskare i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Anna Nordén, docent, forskare i miljöekonomi, Jönköpings Universitet

Ordförande för EBAs referensgrupp: Johan Schaar

Projektansvarig vid EBA: Mats Hårsmar