2007:2 Internationellt bistånd, ekonomisk tillväxt och effektivitetsutveckling – En studie baserad på Data Envelopment Analysis

2007:2 Internationellt bistånd, ekonomisk tillväxt och effektivitetsutveckling - En studie baserad på Data Envelopment Analysis