Utvärdering av svenskt bistånd – för många eller för få? – Del II – Presentation av Mats Hårsmar & Markus Burman