Jobb och entreprenörskap i Afrika – hur kan bistånd bidra? – Del IV – Q&A med Christine von Sydow, Kjetil Bjorvatn, Måns Söderbom & Ranjula Bali Swain & avslutande kommentarer av Gun-Britt Andersson