Jobb och entreprenörskap i Afrika – hur kan bistånd bidra? – Del III – Paneldiskussion med Christine von Sydow, Kjetil Bjorvatn, Måns Söderbom & Ranjula Bali Swain