Jobb och entreprenörskap i Afrika – hur kan bistånd bidra? – Del II – Kommentarer av Måns Söderboms & Ranjula Bali-Swain