Jobb och entreprenörskap i Afrika – hur kan bistånd bidra? – Del I – Inledning av Gun-Britt Andersson & presentation av Kjetils Bjorvatn