Internationellt bistånd till politiska partier – spelar det någon roll? – Del II – Kommentarer av Staffan I. Lindberg & Valeriya Mechkova