Blir det bättre om man koncentrerar sig? – Del IV – Q&A med Gun-Britt Andersson, Staffan Herrström & Hanna Hellqvist & avslutande kommentarer av Jacob Svensson