Blir det bättre om man koncentrerar sig? – Del III – Paneldiskussion med Gun-Britt Andersson, Staffan Herrström & Hanna Hellqvist