Blir det bättre om man koncentrerar sig? – Del II – Kommentarer av Eva Lithman