Blir det bättre om man koncentrerar sig? – Del I – Inledning av Jakob Svensson & presentation av Runde Hagen