Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, samarbetar med forskare och andra experter för att långsiktigt förbättra det svenska biståndet.

latest tweets

  • Check out EBAs call for proposals to evaluate the Swedish Climate Change Initiative 2009 - 2012, focus on long term…
  • RT : Leder biståndet till långsiktiga resultat? Läs vårt referat från seminariet av där de presenterade si…
  • RT : What's new this week? See our selection of hot off the press research publications from over 150 EADI members. Fred…