Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, samarbetar med forskare och andra experter för att långsiktigt förbättra det svenska biståndet.

latest tweets

  • RT : Sida’s Director general Carin Jämtin begin Development Talks - Reclaim the results. Watch the seminar live here:…
  • Rebecka Kitzing Ivarsson says that needs to better emphasize that RBM should be of value for the recipients a…
  • What about recipient driven RBM in present development discourse?