Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, samarbetar med forskare och andra experter för att långsiktigt förbättra det svenska biståndet.

latest tweets

  • RT : Det är svårt att dra slutsatser om biståndets hållbarhet enligt studie av -Hur kan hållbarhet i utvec…
  • Rapporten om Livslängd och livskraft finns här - viktigt område men inte alltid prioriterat…
  • Utvärderingar är naturligt tillbakablickande men ehöver utveckla metodik för att även blicka framåt, för att bättre…