Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, samarbetar med forskare och andra experter för att långsiktigt förbättra det svenska biståndet.

latest tweets

  • RT : Don't forget to register for Development Day 2018 – Gender Equality and Economic Development: From Research to Acti…
  • RT : What are the existing challenges and good practices of creating an equal society? Join SITE Development Day 2018 an…
  • RT : Endast 20 procent av de undersökta biståndsinsatserna fick godkänt som hållbara insatser, enligt ny rapport från Ex…