Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, samarbetar med forskare och andra experter för att långsiktigt förbättra det svenska biståndet.

latest tweets

  • RT : När privatiseringstrenden fick genomslag i Tanzania fanns ingen privat vinstdrivande sektor som kunde ta över...
  • Utifrån rapporten ser bla. behov av fler ex-post utvärderingar inom biståndet samt att utvärderingarn…
  • Hur hållbara och bärkraftiga är biståndsinsatserna efter det att finansieringen tar slut? Ny EBA rapport analyserar…