Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, samarbetar med forskare och andra experter för att långsiktigt förbättra det svenska biståndet.