Working paper

New working paper about Swedish aid to Afghanistan

EBA has published a new working paper that reviews the lessons that can be drawn from Sweden’s development cooperation with Afghanistan from 2002–2020. The author also analyses the implications of these for Sweden’s future engagement with the country. On Tuesday 31 August at 14:30, EBA will host a seminar based on this paper.
Published 29 August 2021 – Read more
Reports

New report (in Swedish): “What Do Evaluations Say About the Effectiveness of Swedish Aid Interventions?”

I denna studie undersöker författaren vad utvärderingar säger om måluppfyllelsen i Sidas biståndsinsatser. Författaren undersöker också i vilken grad dessa måluppfyllelseutvärderingar kan anses tillförlitliga. Studien baseras på en systematisk genomgång av den del som avser måluppfyllelse i 80 decentraliserade utvärderingar från åren 2017 till 2019 beställda av Sida, samt sex centralt genomförda ("strategiska") Sida-utvärderingar från perioden 2015-2019.
Published 12 August 2021 – Read more
Working paper

New Working Paper: “Corruption and Aid: A Literature Review” (in Swedish)

Korruption inom biståndet är en återkommande fråga i samhällsdebatten. I denna underlagsrapport sammanställer rapportförfattaren slutsatser från akademisk och grå litteratur kring korruptionens omfattning inom biståndet. Översikten berör primärt korruption inom biståndet och inte korruption som utvecklingshinder.
Published 5 July 2021 – Read more
View all

2021:02

Evaluation of Aid

Evaluation

What Do Evaluations Say About the Effectiveness of Swedish Aid Interventions? (in Swedish)

Markus Burman

Bedömningar av måluppfyllelse har en central roll i utvärdering inom biståndet. Når insatser sina mål? Bidrar de till önskad förändring? Att tillförlitligt besvara sådana frågor är viktigt för att regeringen, riksdagen, Sidas...

2021:01

Description of method

Data Science Methods in Development Evaluation: Exploring the Potential

Gustav Engström, Jonas Norén

This report examines the potential of using data science and Natural Language Processing (NLP) in development evaluation. It looks at how such methods can be used produce reliable assessments of what past evaluations have concluded about...

2020:07

Democracy and Human Rights

Evaluation

Effects of Swedish and International Democracy Aid

Ana Horigoshi, Kunal Sen, Melissa Samarin, Miguel Niño-Zarazúa, Rachel M. Gisselquist

https://www.youtube.com/embed/FHUALezAp8k Democracy aid is a key component of Swedish international development cooperation. The EBA report Effects of Swedish and international democracy aid explores the effects of aid on countries...

View all