Utlysningar

Call for researcher-initiated proposals

EBA has decided to allocate funds for studies within any of its four prioritised areas (democracy support; SRHR and health; aid in fragile situations; environment and climate). Funds are available for researchers active at institutions...
Published 19 April 2021 – Read more

EBA på MR-dagarna 19-21 april

Under Mänskliga Rättighetsdagarna (19-21 april) anordnar EBA två miniseminarier om bistånd och mänskliga rättigheter. Ett handlar om "Avbrutna biståndsprojekt: hur påverkas de som bor där?", och det andra om "Sex, korruption & bistånd: hur bekämpar vi 'sextortion'?". Samtalen är gratis och skrivtolkas.
Published 13 April 2021 – Read more
View all