Skrivelse 2011.12.167 Den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap – Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2012

Skrivelse 2011.12.167 Den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap - Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2012