Report from EBA's predecessors Evaluation of Aid Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA)

Svensk bistånd till Tanzania: Utvärderingarnas kvalitet, innehåll och användning

Working Paper 8 (in Swedish). April 1994.

Authors:
Thomas Holm, Lena Lindgren and Anders Olsson