Rapport 2012 Utvärdering av utvärderingar – en analys av kvaliteten hos ett urval rapporter från SADEV

Rapport 2012 Utvärdering av utvärderingar – en analys av kvaliteten hos ett urval rapporter från SADEV