Rapport 2000.17 Utvärdering och politik – en kartläggning av utvärderingarna i budgetpropositionen

Rapport 2000.17 Utvärdering och politik - en kartläggning av utvärderingarna i budgetpropositionen