Steering Documents and Policies Organisation and Management of Aid Government Offices of Sweden

Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

Government Communication 2016/17:60 (in Swedish).