Steering Documents and Policies Organisation and Management of Aid Government Offices of Sweden

Tilläggsdirektiv till utredningen om avvecklingen av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

Committee terms of reference 2012:128 (in Swedish).

Appoints investigator responsible for the termination of Swedish Agency for Development Evaluation (SADEV).