Steering Documents and Policies Evaluation of Aid Government Offices of Sweden

En myndighet för analys och utvärdering av det internationella utvecklingssamarbetet

Committee terms of reference, 2005:84, for SADEV (in Swedish).