Report from EBA's predecessors Organisation and Management of Aid Swedish Agency for Development Evaluation (SADEV)

Utveckling av mål- och resultatstyrning inom det internationella utvecklingssamarbetet – Erfarenheter från Storbritannien, Norge, Danmark och Nederländerna

Working Paper 2007:3 (in Swedish).

Author:
Fredrik Rakar