Skrivelse 2009.10.129 Att möta globala utmaningar – Skrivelse om samstämmighet för utveckling

Skrivelse 2009.10.129 Att möta globala utmaningar - Skrivelse om samstämmighet för utveckling