Endringsteori som styringsverktoy En historisk utforskning av innebygde spenninger_HildeReinertsen_oktober2022

Endringsteori som styringsverktoy En historisk utforskning av innebygde spenninger_HildeReinertsen_oktober2022