Rapport 2012.17 Utvärdering av svenskt bistånd – En översyn av utvärderingsverksamheten

Rapport 2012.17 Utvärdering av svenskt bistånd - En översyn av utvärderingsverksamheten