SOU 2006.108 Att ta itu med fattigdomen – krediter och garantiers nya roll i svenskt bilateralt bistånd

SOU 2006.108 Att ta itu med fattigdomen - krediter och garantiers nya roll i svenskt bilateralt bistånd