Del IV – Paneldiskussion fort. & avslutande kommentarer av Lars Heikensten

“4 – IBTPP – Panelsamtal del 2”.