Del I – Inledning av Lars Heikensten & presentation av Lars Svåsand

“1 – IBTPP – Inledning och Lars Svasand”.