Del IV – Q&A med Christine von Sydow, Kjetil Bjorvatn, Måns Söderbom & Ranjula Bali Swain & avslutande kommentarer av Gun-Britt Andersson

“04 – Q&A_1511”.