Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers måluppfyllelse?

Studie syftar till att undersöka vad nyligen genomförda Sida-utvärderingar säger om måluppfyllelsen i svenska biståndsinsatser och svenskt bistånd. Detta utifrån den definition av måluppfyllelse som Sida anger i sin utvärderingsmanual med hänvisning till OECD DAC:s kriterier för utvärdering av bistånd.

De två övergripande frågeställningarna i studien är:

  1. Vilka slutsatser dras om måluppfyllelse i nyligen genomförda utvärderingar av svenska biståndsinsatser?
  2. Är utvärderingarnas slutsatser tillförlitliga och möjliga att aggregera upp till strategi- eller landnivån?

Författare: Markus Burman

Referensgruppsordförande: Jan Pettersson

Projektledare på EBA: Markus Burman

Förväntad publicering: Maj 2021