2020 Analys

Tillit och tillitsbaserad styrning i biståndet. En studie av dolda utmaningar och huvudsakliga insikter från forskning och praktik

Susanna Alexius, Janet Vähämäki

Tillitsstyrning har förts fram som ett alternativ till styrningstrender kopplade till New Public Management. Syftet med denna studie är att undersöka grundläggande förutsättningar för tillitsstyrning i biståndet. Den belyser tidigare forskning och även praktiska erfarenheter inom biståndet. Studien tar upp frågan om hur idéer om tillitsbaserad styrning kan användas i biståndssammanhang. Empiriskt studeras hur intermediära organisationer i den s k biståndskedjan hanterar svåra valsituationer kring ojämlikhet, avstånd och komplexitet.

Författare: Janet Vähämäki och Susanna Alexius

Referensgruppsordförande: Kim Forss

Projektledare på EBA: Lena Johansson De Chateau

Förväntad publicering: Oktober 2020