Utvecklingssamarbetets roll i att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i låginkomstländer

De två senaste decennierna har betydande framsteg gjorts inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Även om den övergripande trenden är positiv så döljer genomsnittet stora skillnader mellan länder och regioner. Många låg- och medelinkomstländer i södra Asien och Afrika söder om Sahara står fortsatt inför betydande utmaningar inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och bär en oproportionerligt stor börda vad det gäller sjukdom och dödlighet relaterad till detta område.

Syftet med forskningsprojektet är att bidra till förbättrad kunskap om effektiviteten av det hälsorelaterade utvecklingssamarbetet inom SRHR. Studiens avsikt är att skapa en omfattande databas som innehåller SRHR-relaterade indikatorer från ett stort antal länder under åren 1990–2019, och därefter utföra statistiska analyser för att undersöka förhållandet mellan relevanta faktorer.

Studien syftar specifikt till:

  1. Att utforma en ändamålsenlig databas baserad på data från befintliga källor.
  2. Att uppskatta korrelationer mellan olika typer av SRHR-stöd och SRHR-resultat.
  3. Att modellera sambandet mellan SRHR-bistånd och SRHR-resultat med hjälp av statistiska metoder.

Författare:
Björn Ekman, forskare vid Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet

Jesper Sundewall, biträdande forskare vid Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet

Jessy Schmit, forskare inom folkhälsa

Referensgruppens ordförande: Julia Schalk

Projektledare vid EBA: Helena Hede Skagerlind