Utvärdering av Sveriges utvecklingssamarbete med Bosnien- Hercegovina inom området inkluderande ekonomisk utveckling

I denna utvärdering analyseras om och i så fall hur det långsiktiga utvecklingssamarbetet mellan

Sverige och Bosnien har bidragit till en inkluderade ekonomisk utveckling i Bosnien-Hercegovina. Utvärderingen omfattar utvecklingssamarbetet från 1995 fram till nutid.

Följande övergripande frågor ligger till grund för studien:

1.       Har det svenska biståndet bidragit till en inkluderade ekonomisk utveckling i Bosnien och Hercegovina över tid, och i så fall hur och i vilken utsträckning? Har insatserna varit kostnadseffektiva?

2.       Vilka viktiga lärdomar kan dras för det svenska utvecklingssamarbetet idag?

Författare: Claes Lindahl, Julie Catterson Lindahl, Tamara Ivankovic och Mikael Söderbäck

Projektledare: Markus Burman