Utvärdering av Sveriges tillämpning av internationella principer för arbete i sårbara stater

År 2011 enades en grupp sårbara stater, givarländer och internationella organisationer om gemensamma principer för hur arbete i sårbara och post-konflikt länder bör göras. Inte minst Sverige var djupt engagerat i arbetet med att ta fram denna ”New Deal” för engagemang i fragila stater. Principerna skrevs efterhand in i strategier för det svenska utvecklingssamarbetet med dessa stater.

2016 hölls en internationell konferens i Stockholm för att förnya och fördjupa arbetet med sådana principer. Idag tycks betydelsen av New Deal dock ha sjunkit undan. Insatser i sårbara stater har däremot snarast blivit mer angelägna. Hur har principerna tillämpats under dessa tio år, vilka lärdomar har dragits och vad kan läras för framtida insatser i fragila stater, miljöer och situationer?

Författare: Gary Milante, Jups Kluyskens, Jannie Lilja, Samantha Smith och Florence Etta.

Referensgruppsordförande: Magnus Lindell

Projektledare på EBA: Mats Hårsmar

Förväntad publicering: Maj 2021.