Sveriges långsiktiga utvecklingssamarbete med Etiopien

Det svenska utvecklingssamarbetet med Etiopien har en mycket lång historia och täcker ett brett spektrum av sektorer inklusive landsbygdsutveckling, utbildning och forskning, jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokratisering bland andra.

Syftet med denna utvärdering är tvåfaldigt:

  1. att få en fördjupad förståelse av relevansen och de långsiktiga effekterna i svenskt utvecklingssamarbete med Etiopien
  2. att generera lärdomar för att stärka framtida svenskt utvecklingssamarbete med Etiopien, och andra länder

Utvärderingen kommer att fokusera på tre kluster av Sida-interventioner:

  • Landsbygdsutveckling
  • Utbildning
  • Mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati

Författare:
Bereket Kebede, professor, University of East Anglia

Gunnar Köhlin, universitetslektor, Göteborgs universitet

Hailu Elias, Assistant Professor, Addis Ababa University

Leif Danielsson, FCG SIPU International AB

Referensgruppens ordförande: Kim Forss

Projektledare vid EBA: Markus Burman