Utvärdering av strategiska sekonderingar som en del av svenskt påverkansarbete

Olika personalprogram, såsom sekondering, har en lång historik inom svenskt bistånd. Det finns generellt sett tre olika målsättningar som har identifieras för Sveriges användning av sekonderingar. För det första att bidra till att stärka den svenska resursbasen inom området. För det andra att, genom sekonderingen, bidra med kompetens eller specifik expertis. Avslutningsvis är en målsättning också att genom sekondering bidra till svenska målsättningar som en del av ett strategiskt svenskt påverkansarbete.

EBA har påbörjat en utvärdering av hur Utrikesdepartementet (UD) och Sida använder sekonderingar för att främja svenska utvecklingspolitiska prioriteringar (så kallat påverkansarbete) inom FN-systemet och EU.

Utvärderingen ska bidra till praktiskt lärande och belysa hur sekonderingar kan användas på ett så effektivt sätt som möjligt, baserat på inte bara svenska erfarenheter. Utvärderingen ska också belysa eventuella målkonflikter som kan uppstå och påverka svenskt påverkansarbete genom sekonderingar.

Författare:
Lisa Dellmuth, docent och universitetslektor i internationella relationer, Stockholms universitet

Paul Levin, docent i internationella relationer och föreståndare för Institutet för Turkietstudier, Stockholms universitet

Elisabeth Rosvold, PhD, biståndsforskare, Stockholms universitet

Nicklas Svensson, Partner och Senior Consultant, Stockholm Policy Group AB

Referensgruppens ordförande: Sara Johansson de Silva

Projektledare vid EBA: Númi Östlund