Offentlig förvaltning

Utvärdering av Sidas förvaltningsanslag

Gränslinjen mellan sak- och förvaltningsanslag ställer till bekymmer i biståndet. Den motiveras av en välgrundad omsorg om biståndets effektivitet och legitimitet, men har visat sig vara ett problematiskt redskap för att främja dessa mål.

Denna studie utvärderar huruvida balansen och gränsdragningen mellan Sidas sak- och förvaltningsanslag kan betraktas som ändamålsenlig i förhållande till regeringens ambitioner med biståndet.

Författare: Daniel Tarschys i samarbete med Johanna Lindgren-Garcia och Anna Liljelund Hedqvist

Referensgruppsordförande: Magnus Lindell

Projektledare på EBA: Markus Burman

Förväntad publicering: nov/dec 2019