Utvärdering av insatser under Sveriges strategi för informations- och kommunikationsverksamhet 2010–2022

Sedan år 2010 styrs det svenska biståndets informations- och kommunikationsarbete av ”Strategin för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället”. Den syftar bland annat till att informera allmänheten om svenskt utvecklingssamarbete och dess resultat.

Syftet med denna utvärdering är att skapa förståelse för hur väl insatserna under strategin har uppfyllt det övergripande målet om att stärka kunskap om svenskt utvecklingssamarbete bland den svenska allmänheten. Utvärderingen ska också utveckla kunskap om vilka insatser som varit särskilt effektiva och varför, samt hur, insatser skulle kunna utvecklas i framtiden för att, om möjligt, bidra ytterligare och ännu bättre till att nå målet om att stärka kunskapen bland allmänheten.

Författare: Maria Grafström och Cecilia Strand

Referensgruppsordförande: Magnus Lindell

Projektledare på EBA: Helena Skagerlind

Förväntad publicering: jan 2022