Utvärdering

Utvärdering av Folke Bernadotteakademin

Folke Bernadotteakademin (FBA) har över tid blivit en allt viktigare organisation i det svenska biståndet, finansiellt samt genom uppdrag inom ett stort antal strategier. Myndigheten fokuserar på områden av stor vikt för svensk biståndspolitik (fred, konflikt, krishantering, rättsstatens principer samt konflikt- och postkonfliktländer) samt SDG-mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

Denna utvärderings syfte är att undersöka om och i så fall på vilket sätt FBA:s insatser och verksamhet:

  • bidragit till myndighetens övergripande målsättningar
  • koordineras effektivt i sitt vidare sammanhang med relevanta berörda aktörer i Sverige, internationellt och i konflikt- och postkonfliktländerna.

Utvärderingen kommer att fokusera på FBA:s fem arbetsområden:

  1. Personalförsörjning till internationella insatser
  2. Utbildning, samträning, övning
  3. Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet
  4. Stöd till civilsamhället
  5. Forskning, policy- och metodutveckling

Författare: Nicklas Svensson (Senior Advicor, Stockholm Policy Group), Julian Brett (Senior Consultant, Tana Copenhagen), Peter Albrecht (Senior Researcher, Danish institute for international studies), Charlotte Bonnet (Consultant, Tana Copenhagen) and Tobias Hagmann (Research Consultant and Associate Professor, Roskilde University).

Referensgruppens ordförande: Johan Schaar

Projektledare vid EBA: Markus Burman