Utvärdering av svenskt bistånd till Kambodja

Sverige har, på olika vis och i olika omfattning, gett bistånd till Kambodja under närmare fyrtio år. Vilken betydelse har utvecklingssamarbetet haft? Utvärderingar av bistånd över tid och på landnivå är relativt ovanliga. Denna studie fokuserar på svenskt utvecklingssamarbete med Kambodja inom demokrati och mänskliga rättigheter, från 1999 till nu. Studien syftar till att besvara utvärderingsfrågan: Har svenskt bistånd haft betydelse för att påverka förändringar i demokrati och mänskliga rättigheter i Kambodja över tid, och, om så är fallet, på vilket sätt och i vilken utsträckning? Vilka viktiga lärdomar kan dras och hur kan de vara till nytta får svensk utvecklingspolitik inom demokrati och mänskliga rättigheter idag?

Studien är en lärandeutvärdering som riktar in sig på att studera biståndets resultat i en landkontext (Kambodja).

Författare: Henny Andersen, Karl-Anders Larsson och Joakim Öjendal.

Projektledare: Lena Johansson de Chateau

Referensgruppsordförande: Fredrik Uggla

Förväntad publicering: 2018, kvartal 4.