Sveriges tillämpning av lokaliserings-agendan inom ’Grand Bargain’

Överenskommelsen mellan ett stort antal regeringar, givarländer och civilsamhällsorganisationer vid det humanitära toppmötet i Istanbul 2016 efterlyste stora reformer av det internationella humanitära systemet. En del av det man kom överens om inom det så kallade ”Grand Bargain” är på väg att genomföras, men mycket återstår att göra på avgörande områden.

Ett av de mer problematiska, och trögrörliga, områdena gäller det som kallas lokaliseringsagendan. Denna syftar till att öka effektiviteten i humanitära insatser genom att lokala aktörer ges större inflytande och delaktighet.

Utvärderingen kommer att undersöka i vilken utsträckning Sverige har förmått bidra till, och genomföra lokaliseringsagendan i sitt humanitära bistånd.

Författare:
Sophia Swithern, oberoende konsult

Charlotte Lattimer, oberoende konsult

Teddy Atim, forskningschef, Tufts university, Uganda

Referensgruppens ordförande: Johan Schaar

Projektledare vid EBA: Mats Hårsmar