Sveriges långsiktiga utvecklingssamarbete med Liberia

Expertgruppen för biståndsanalys har beställt en utvärdering av Sveriges långsiktiga utvecklingssamarbete mellan Liberia med fokus på perioden efter att det andra liberianska inbördeskriget avslutats, det vill säga 2003-2021.

Syftet är att få en fördjupad förståelse för relevans, koherens och långsiktiga resultat i utvecklingssamarbetet inom fred och konflikt, demokrati och mänskliga rättigheter samt inkluderande ekonomisk utveckling. Syftet är även att sammanställa lärdomar av relevans för framtida svenskt utvecklingssamarbete med Liberia och andra partnerländer.

Författare:
Christoph Emminghaus, VD, Syspons

Tillman Hönig, konsult, Syspons

John Pokoo, programansvarig, Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre

Kou Meapeh Gbaintor-Johnson, VD, The Center for Action Research and Training

Johanna Schaefer-Kehnert, seniorkonsult, Syspons

Anouchka Baldin, konsult, Syspons

Simon Wallisch, konsult, Syspons

Referensgruppens ordförande: Helena Lindholm

Projektledare vid EBA: Markus Burman