Ny global jämställdhetsstatistik genom World Value Survey

Den här studien kommer att undersöka värderingar och normer kopplade till genus och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, i syfte att vägleda Sveriges internationella utvecklingssamarbete.

Sverige har ett långsiktigt åtagande att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) som en del av utvecklingssamarbetet. För att förstå huruvida program som syftar till att förbättra SRHR kommer att accepteras och användas är det viktigt att ta hänsyn till de normer och värderingar i mottagarlandet som är relaterade till jämställdhet och SRHR.

Den här studien kommer att:

  • Samla in nationellt representativ data om värderingar och normer, relaterade till jämställdhet och SRHR i Nigeria, Zimbabwe och Etiopien, genom att inkludera frågor i enkätundersökningen ”World Value Survey”;
  • Använda geospatial analys för att identifiera ”hotspots” där värderingar och normer är mer eller mindre stereotypa eller skadliga;
  • Undersöka om, och hur, program och aktiviteter som genomförs inom ramen av Sveriges SRHR-stöd för närvarande tar hänsyn till de värderingar och normer som man måste beaktas för att få bra resultat av SRHR-insatser.

Författare: Anna Mia Ekström, Bi Puranen, Anna Kågesten, Karin Båge, Jesper Sundewall, Olalekan Uthman, Helena Litorp

Referensgruppsordförande: Julia Schalk

Projektledare på EBA: Lisa Hjelm

Förväntad publicering: april-juni 2021