Medlemsstaternas inflytande i förhandlingarna om instrumentet för grannskap, utveckling och internationellt samarbete (NDICI)

Instrumentet för grannskap, utveckling och internationellt samarbete (NDICI) utgör en grundläggande reform av EU:s utvecklingspolitik. Förhandlingarna av detta reformpaket inleddes i juni 2018 genom ett förslag från Europeiska kommissionen. NDICI var slutligen beslutat och fastställt av Europaparlamentet och rådet i mars 2021, efter nästan tre års förhandlingar.

Genom NDICI-processen formulerade EU:s medlemsstater och institutioner sina intressen när det gäller den långsiktiga inriktningen för det internationella samarbetet. En studie av NDICI-förhandlingarna utgör ett unikt tillfälle att få en insikt i EU-medlemsstaternas inflytande över inriktningen och finansieringen av det europeiska utvecklingssamarbetet.

Författare:
Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet

Magnus Lundgren, docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Referensgruppens ordförande: Torgny Holmgren

Projektledare vid EBA: Númi Östlund