Kartläggning av svenskt bistånd till jordbruk

Stöd till jordbruksutveckling utgjorde tidigare en stor andel av svenskt utvecklingssamarbete. Under senare årtionden har denna andel minskat avsevärt. Eller har den? Fortsätter stödet till jordbruksutveckling, om än kategoriserat under andra rubriker som exempelvis anpassning till klimatförändringar, marknadsutveckling, jämställdhet och liknande?

Denna studie syftar till att kartlägga hur svenskt stöd till jordbruksutveckling har utvecklats under perioden 2005–2020, samt söka efter de trender som har styrt utvecklingen under denna period. Stödet ska även placeras i en kontext av relevanta bredare internationella trender inom området. Studien utförs av forskarna Ivar Virgin och Ylva Ran från Stockholm Environment Institute (SEI).

Projektledare på EBA: Mats Hårsmar