Kartläggning

Kartläggning av svenskt bistånd till jordbruk

Stöd till jordbruksutveckling utgjorde tidigare en stor andel av svenskt utvecklingssamarbete. Under senare årtionden har denna andel minskat avsevärt. Eller har den? Fortsätter stödet till jordbruksutveckling, om än kategoriserat under andra rubriker som exempelvis anpassning till klimatförändringar, marknadsutveckling, jämställdhet och liknande?

Denna studie syftar till att kartlägga hur svenskt stöd till jordbruksutveckling har utvecklats under perioden 2005–2020, samt söka efter de trender som har styrt utvecklingen under denna period. Stödet ska även placeras i en kontext av relevanta bredare internationella trender inom området.

Författare:
Ivar Virgin, Senior Research Fellow, Stockholm Environment Institute

Ylva Ran, Research Fellow, Stockholm Environment Institute

Filippa Ek, Research Associate, Stockholm Environment Institute

Alice Castensson, Associate, Stockholm Environment Institute

Referensgruppens ordförande: Torgny Holmgren

Projektledare på EBA: Mats Hårsmar