Får flyktingar tillgång till sociala trygghetssystem?

Studien är en kartläggning av i vilken mån människor som tvångsförflyttats (flyktingar och internflyktingar) ges tillgång till sociala trygghetssystem, formellt och i praktiken. Genom att sammanställa befintliga data, i kombination med djupdykningar i några fallstudieländer, kan ökad kunskap om detta nås.

Tvångsförflyttade människor kan nå ökad självtillit om de får bättre tillgång till sociala trygghetssystem. Sådan förbättrad täckning skulle också hjälpa mottagande länder att stärka sina lokala styrsystem. Studien syftar till att stödja såväl givarländer som värdländers regeringar i att utforma policyer och program som stöder allas tillgång till sociala trygghetssystem.

Studien genomförs i samarbete mellan OECD:s Development Centre och EBA.

Författare:
Jason Gagnon, ledande ekonom, migration och färdigheter, OECD Development Centre

Mona Ahmed, junior ekonom, migration och färdigheter, OECD Development Centre

Lisa Hjelm, utredningssekreterare, EBA

Jens Hesemann, senior policyrådgivare, OECD Utvecklingsdirektorat

Ordförande för EBAs referensgrupp: Helena Lindholm

Projektledare vid EBA: Mats Hårsmar