Effektutvärdering av ett program med inriktning på infrastruktur och lokala demokrati i Kambodja

Denna utvärdering studerar de långsiktiga ekonomiska utvecklingseffekterna av ett storskaligt program inom infrastruktur och lokala demokrati i Kambodja. Programmet lanserades som en pilot under mitten av 1990-talet i fyra kambodjanska kommuner (med stöd från Sida och andra givare). Progammet har sedan i olika faser skalats upp för att efterhand under 2000-talet bli rikstäckande med över 1600 kommuner och 14,000 berörda byar. Programmet fortsätter också idag, men utan större medverkan från givarna. Utvärderingen kommer att behandla tre frågor: 1. I vilken utsträckning har programmet bidragit till att förbättra de lokala (ekonomiska) utvecklingsresultaten i berörda kommuner? 2. Hur och varför har programmets resultat varierat mellan sektorer, i geografin och i tiden?

Författare: Bradley C. Parks och Ariel Ben Yishay

Projektledare: Markus Burman