Effekter av stöd till valprocesser

Demokratin är hotad på många håll i världen. Graden av auktoritärt styre ökar i många länder. Ett uttryck för detta är att valprocesser i högre grad än tidigare missbrukas och förfuskas. Utan fria och rättvisa val kan demokratier inte existera.

Demokrati-bistånd har i många år innehållit stöd till val, och valprocesser, som en central del. Effekterna av sådant stöd är trots det inte helt klarlagda. Hur ska stöd utformas för att positiva effekter ska nås? Denna kartläggning syftar till att sammanställa vad ledande expertis och praktiker har kommit fram till under senaste decennierna, i syfte att lära för framtiden.

Författare: Therese Pearce-Laanela, Sead Alihodzic. Antonio Spinelli och Peter Wolf.

Referensgruppens ordförande: Helena Lindholm

Projektledare vid EBA: Mats Hårsmar

Förväntad publicering: andra kvartalet 2021.