Consequences of underfunded UN coordinated appeals

FN:s samordnade appeller utgör den största samlade bedömningen av humanitära behov och finansiering för merparten av de kriser som uppstår världen över. Sverige kanaliserar årligen stora summor pengar via detta system. Det är således viktigt att systemet är trovärdigt och välfungerande. Det faktum att det finns ett finansieringsgap på mer än 50% över senare år antyder att något är fel i systemet.

Avsikten med studien är att undersöka vilka konsekvenser underfinansieringen har får de nödlidande och hur de humanitära aktörerna hanterar denna situation. Studiens slutsatser kommer att kunna vägleda beslutsfattande och prioritering av svenskt bistånd.

Författare: Sophia Swithern och Luminita Tuchel

Referensgruppsordförande: Johan Schaar

Projektledare: Per Trulsson

Förväntad publicering: Fjärde kvartalet 2018