Utvärdering av svenska statliga myndigheters reformsamarbete på Västra Balkan

Denna utvärdering syftar till att generera kunskap om långsiktiga effekter, kostnadseffektivitet och koherens i insatser som finansieras av svenskt bistånd med syftet att stärka den statliga förvaltningens kapacitet i EU:s kandidatländer. Det långsiktiga syftet är att möjliggöra ländernas integration i EU.

Utvärderingen fokuserar på västra Balkan och insatser genomförda av statliga myndigheter som SCB, Polismyndigheten och Naturvårdsverket.

Författare: Richard Allen, Giorgio Ferrari, Númi Östlund, Dejana Razić Ilić och Krenar Loshi

Referensgruppsordförande: Eva Lithman

Projektledare på EBA: Markus Burman

Förväntad publicering: december 2019